Blockchain phổ cập ứng dụng DeFi và Web 3.0

ĐƯỢC HỖ TRỢ TẬN TÌNH BỞI

+ 3.5M

NGƯỜI DÙNG

Blockchain cộng đồng

ONUS Chain hướng đến thị trường đại chúng và xây dựng nguồn tài nguyên cho các đội ngũ phát triển sản phẩm Web 3.0 và DeFi.

Được phát triển trên BNB Application Sidechain

Tốc độ giao dịch nhanh hơn

Hỗ trợ các dự án hướng tới phổ cập DeFi và Web 3.0

Hiệu suất và khả năng mở rộng tốt hơn

Phí giao dịch thấp hơn

Đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái blockchain với khả năng tiếp cận cao

Dự án xây dựng trên ONUS Chain

Dự án xây dựng trên ONUS Chain

ONUS Chain đang mở rộng hệ sinh thái với các sản phẩm tiên tiến để đáp ứng thị trường đại chúng.

Rice Wallet

Ví lưu trữ an toàn và tiện dụng để dễ dàng trải nghiệm ONUS Chain

Tạo ví

ONUS Explorer

Công cụ tra cứu dữ liệu thời gian thực và hiệu suất hệ thống ONUS Chain

Mở Explorer

MiaSwap

Quy đổi và gia tăng thu nhập với sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu trên ONUS Chain

Nền tảng giao dịch Web3 phi tập trung

Nền tảng giao dịch Web3
phi tập trung

Tạo DApp không
giới hạn

Thiết kế hợp đồng thông minh và token của riêng mình với các tính năng dễ sử dụng của ONUS Chain cùng khả năng mở rộng nâng cao.

Chi phí

Thấp nhất

Triển khai hợp đồng thông minh với chi phí tối ưu.

Hệ sinh thái

Mạnh mẽ

Hỗ trợ các nhà phát triển với hệ sinh thái đa dạng được trang bị công nghệ tiên tiến.

Cộng đồng người dùng

Rộng lớn

Tiếp cận 3,5 triệu người dùng tiền điện tử từ cộng đồng ONUS & RICE.

Cộng đồng 3,5M người dùng

Được hỗ trợ tận tình từ cộng đồng ONUS & RICE

Cộng đồng ONUS Việt Nam

+220,000

Thành viên

ONUS Finance

+138,000

Thành viên

ONUS Global

+52,000

Thành viên

Cộng đồng RICE

+80,000

Thành viên

Cộng đồng ONUS Việt Nam

+ 220,000

Thành viên

ONUS Finance

+138,000

Thành viên

ONUS Global

+ 52,000

Thành viên

Cộng đồng RICE

+ 80,000

Thành viên

Tham gia cộng đồng đặc quyền dành cho người dùng ONUS Chain

Tham gia cộng đồng đặc quyền dành cho người dùng ONUS Chain